Εκτύπωση 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης στην καινοτομία και τις συνεργασίες (clusters). Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την έννοια και το περιεχόμενο της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών. Οι ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συγκεκριμένα: α) αποσαφήνιση των εννοιών της καινοτομίας και των συνεργασιών β) παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης της καινοτομίας γ) ανάδειξη και ανάλυση καλών πρακτικών εφαρμογής καινοτομιών και διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας.

Τα βασικά μέρη του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνουν:

Πρώτο Μέρος: Καινοτομία και Διαχείριση Καινοτομίας

Δεύτερο Μέρος: Διαχείριση Συνεργασιών

Σχετικά αρχεία: