Εκτύπωση 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης «δικτύων καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών» (Innovation Networks and Clusters), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένη τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη και στρατηγική καθοδήγηση σε επίπεδο σχεδιασμού/ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών εγχειρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζονται την τρέχουσα περίοδο εννέα (9) περιπτώσεις συνεργατικών σχηματισμών, οι οποίες είναι: