Εκτύπωση 

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών δικτυώσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οργανώνονται και πραγματοποιούνται επιχειρηματικές αποστολές, στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ο σκοπός των επιχειρηματικών αποστολών είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ενίσχυση των προοπτικών συνεργασίας.

Πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής του CluBE με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE - http://pta.pdm.gr/biocluster/?page_id=666) στην 23η Ευρωπαϊκή Έκθεση και Συνέδριο για τη Βιομάζα, που έλαβε χώρα στη Βιέννη Αυστρίας, από 1 έως 4 Ιουνίου 2015.

Η EUBCE (http://www.eubce.com/home.html) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη, δεδομένου ότι συνδυάζει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό συνέδριο με μια έκθεση του κλάδου, συγκεντρώνοντας έτσι συμμετέχοντες από την έρευνα, τη βιομηχανία, την πολιτική και την επιχειρηματικότητα του κόσμου της βιομάζας.

Συγκεκριμένα, η EUBCE:

- αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις στις ερευνητικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες και

- συγκεντρώνει σε ένα μέρος όλους τους ειδικούς, δημιουργώντας έτσι τη σημαντικότερη πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ ερευνητικής κοινότητας, βιομηχανίας και χάραξης πολιτικής στον τομέα της βιομάζας. 

H συμμετοχή στην EUBCE προσέφερε και αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω σημαντικά οφέλη προς το Cluster και τα μέλη του, όπως για παράδειγμα: