Αποτελέσματα υπηρεσίας υποστήριξης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια έναν εκτεταμένο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας
FutureEnterprise – FP7
Παρουσίαση έργου FutureEnterprise, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)
Υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων
Πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρηματικές αποστολές των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε εκθέσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού
Υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων καινοτομίας
Δρόμοι Κρασιού Αθήνας
Με τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δημιουργήθηκε το επιχειρηματικό δίκτυο «Δρόμοι του κρασιού Αθήνας»
Επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM"
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM" με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Επιχειρηματική συνάντηση διαχείρισης ακινήτων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 17/2/2015, η επιχειρηματική συνάντηση του Δικτύου Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων (CRECOS), με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Βράβευση της nutrINsider ως app για το 2015
H nutrINsider βραβεύτηκε ως app της χρονιάς 2015 στο Infocom Mobile World
Oι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Οι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας - Wines of Athens βραβεύτηκαν στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Xρυσό βραβείο για το ελαιόλαδο Eirini Plomariou
Το Βιολογικό αφιλτράριστο μονοποικιλιακό Ελαιόλαδο Eirini Plomariou απέκτησε ένα ακόμη Xρυσό βραβείο στην Έκθεση “The Copenhagen International Olive Oil Awards/Competition”.
Πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής του CluBE με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) στην EUBCE 2015
Επιχειρηματική Συνάντηση «Δημιουργώντας Επιχειρηματικά Δίκτυα στην Πόλη - Agora of Pandrossou»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιχειρηματική συνάντηση για το cluster "Agora of Pandrossou"

Οδηγοί - εκδόσεις

 

 

Οδηγός Καινοτομίας

 

Ο Οδηγός Καινοτομίας δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μικρών επιχειρήσεων με τους όρους και το περιεχόμενο της έννοιας της καινοτομίας καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης και ανάπτυξης καινοτομίας

Download

Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας  

 

Ο Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε αυτές να ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους πλάνο στρατηγικές αναγνώρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης του διανοητικού τους κεφαλαίου

Download

 

Οδηγός Συνεργατικών Σχηματισμών 

 

Ο Οδηγός Συνεργατικών Σχηματισμών δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων για τους τύπους και τις μεθόδους ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών καθώς για τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε συνεργατικούς σχηματισμούς

Download  

 


Μελέτες - Έρευνες

 

   

Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών - δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων

 

Η μελέτη  προσεγγίζει την έννοια της συνεργασίας καθώς και των μορφών εφαρμογής της από τις μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας καθώς και την παρουσίαση προτάσεων για το σχεδιασμό σχετικών δράσεων.

Download  

Εκπόνηση μελέτης για την καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις 

 

 

H μελέτη προσεγγίζει την έννοια της καινοτομίας, υπό το πρίσμα των μικρών επιχειρήσεων, μέσα από την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη χρήση επιχειρηματικών και παραγωγικών καινοτομιών καθώς και την παρουσίαση καλών πρακτικών και προτάσεων προς εφαρμογή.  Download

 

 


Πολυμεσικό Υλικό - Video

 

 


 

Πληροφοριακό Υλικό

 

Έντυπο παρουσίασης δράσεων

Έντυπο ΓΣΕΒΕΕ

 

 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης «δικτύων καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών» (Innovation Networks and Clusters), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένη τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη και στρατηγική καθοδήγηση σε επίπεδο σχεδιασμού/ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών εγχειρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζονται την τρέχουσα περίοδο εννέα (9) περιπτώσεις συνεργατικών σχηματισμών, οι οποίες είναι:

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης στην καινοτομία και τις συνεργασίες (clusters). Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την έννοια και το περιεχόμενο της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών. Οι ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συγκεκριμένα: α) αποσαφήνιση των εννοιών της καινοτομίας και των συνεργασιών β) παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης της καινοτομίας γ) ανάδειξη και ανάλυση καλών πρακτικών εφαρμογής καινοτομιών και διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας.

Τα βασικά μέρη του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνουν:

Πρώτο Μέρος: Καινοτομία και Διαχείριση Καινοτομίας

  • Εισαγωγή στη Καινοτομία
  • Διαχείριση Καινοτομίας στις Μικρές Επιχειρήσεις: Εργαλεία και Δεξιότητες
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Δεύτερο Μέρος: Διαχείριση Συνεργασιών

  • Καινοτομία ως Στρατηγική 
  • Θεωρητική και Πρακτική Κατανόηση των Συνεργατικών Σχηματισμών
  • Κύκλοι Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών και διαμόρφωση δραστηριοτήτων
  • Μορφές Συνεργατικών Σχηματισμών και Στρατηγική Ανάπτυξη

Σχετικά αρχεία:

 

Εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας

Εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας (Ιnnovation Plans) που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων σε επίπεδο οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας (π.χ ανάπτυξη νέων προϊόντων), με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

 

Σχετικά αρχεία:

Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών

Προετοιμασία και εκκόλαψη συνεργατικών σχηματισμών μέσα από την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης (Cluster Action Plans), τα οποία αναλύουν τα βήματα και τις επιμέρους ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να συσταθούν και να αναπτυχθούν συνεργατικά σχήματα.

 

Σχετικά αρχεία:

Υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα) και πνευματικής ιδιοκτησίας, με σκοπό την προστασία και την αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

 

Σχετικά αρχεία:

 

Διαμεσολάβηση καινοτομίας

Οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων σύζευξης μεταξύ φορέων ανάπτυξης καινοτομίας και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και οργάνωση επιχειρηματικών επισκέψεων, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενίσχυση των προοπτικών συνεργασίας.

 

Σχετικά αρχεία:

 

 

Joomla Template by Joomla51.com